Název společnosti:

SBĚRNÉ SUROVINY TOMEČEK s.r.o.

Sídlo:

Hranická 25, Přerov - Předmostí, 751 24

Provozovna:

ulice Kojetínská - Přerov

IČO:
293 86 756
DIČ:

CZ 293 86 756

Předmět činnosti:

Podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo nebezpečné odpady.


logo


Profil společnosti:

Vítejte na stránkách Sběrné suroviny Tomeček s.r.o.

Jsme firma s dlouholetou tradicí a zabýváme se recyklací druhotných surovin. Vznikli jsme zápisem do obchodního rejstříku
ze dne 26 září 2011. Historie firmy je navázaná na společnost Sběrné suroviny – Pavel Tomeček - fyzycká osoba
s datem založení 17.7.2000. Pan Tomeček starší však pracuje v tomto oboru již od roku 1979, kdy pracoval ještě pod celostátním
podnikem Sběrné suroviny a.s. jako regionální vedoucí.
V současnosti jsme rodinnou firmou a ve vedení společnosti jsou jednatelé otec a syn Tomečkovi.

Ochrana životního prostředí je jedním z prioritních úkolů naši společnosti a jsme proto velice vděčni, že můžeme s našimi zákazníky,
obchodními společníky a se školami a jejimi žáky či rodiči, kteří napomáhají pomocí sběru druhotných surovin, tento cíl plnit.

logo
Společnost Sběrné suroviny Tomeček se zabývá zpracováním a výkupem papíru, železných a neželezných kovů , jenž jsou jako
druhotné suroviny využitelné k výrobě nových výrobků a nekončí tak jako odpad v komunálních službách.logo


foto