Firma Sběrné suroviny Tomeček s.r.o. patří mezi významné moravské společnosti poskytující služby v oblasti ekologického
zpracování druhotných surovin. Vykupujeme, třídíme, zpracováváme materiál jako je papír, lepenka, železné a neželezné kovy.
Firma podniká na základě schválených provozních řádů a povolení s nakládáním se surovinami.


sluzby_pro_firmy

Naše společnost navazuje na dlouholetou tradici v oboru zpracování průmyslového odpadu. Za toto letité období
již máme navázanou spolupráci s několika významnými společnostmi v našem regionu. Patří mezi ně slévárny, papírny
a další firmy s různorodou produkcí
.

Spokojenost a věrnost našich dodavatelů oplácíme vždy výhodnou cenou, kterou momentálně dovoluje trh na burze surovin.
Zároveň poskytujeme kontejnery, jak na kovy, tak i na papír. Zajišťujeme Vám tak kvalitní servis spojený s touto službou
a flexibilně reagujeme na Vaše potřeby a přání. Pro nové jsme schopni nabídnout a blíže projednat podmínky
pro oboustrannou spokojenost.zpět na Služby


foto


foto