Firma Sběrné suroviny Tomeček s.r.o. patří mezi významné moravské společnosti poskytující služby v oblasti ekologického
zpracování druhotných surovin. Vykupujeme, třídíme, zpracováváme materiál jako je papír, lepenka, železné a neželezné kovy.
Firma podniká na základě schválených provozních řádů a povolení s nakládáním se surovinami.


sluzby_pro_mesta_a_obce

Naše společnost uzavírá smlouvy o poskytování prací a služeb pro města a obce.

Tím se zavazujeme provádět pro obce služby v oblasti sběru, vytřídění, uložení, skladování, výkupu, evidence a vykazování
těchto surovin.

Obci jsme povini podávat úplné informace o celkovém množství, druzích a kategoriích
vykoupeného odpadu v příslušném období.zpět na Služby


foto

foto