Firma Sběrné suroviny Tomeček s.r.o. patří mezi významné moravské společnosti poskytující služby v oblasti ekologického
zpracování druhotných surovin. Vykupujeme, třídíme, zpracováváme materiál jako je papír, lepenka, železné a neželezné kovy.
Firma podniká na základě schválených provozních řádů a povolení s nakládáním se surovinami.osoby firmy skoly mesta


foto


foto