Vykoupíme

material
material
material
Papír:

Papír karton, vlnitá lepenka
Papír tříděný - noviny, časopisy, kancelářský
Papír netříděný, knihy

material
material
material
material
material
Železný šrot:

Železný šrot - tříděný (tl. 6 mm, délka max.400mm)
Želez. šrot těžký, upravený (tl.6 mm)
Železný šrot těžký, neupravený (tl.6mm) tř.16

Želez. šrot lehký tř.27
Litina neupravená tř.06
material
material
material
material
material
material
material
material
Barevné kovy:

Cu nová - drátCu stará - drát zelený, opalovaný, pocín.

Cu stará - plech, kusová, třísky

Cu stará - lakovaná
Cu mírně zneč.- věnce, Cu chlad., karmy
Cu slitiny - bronz, kusová

Mosaz - kusová, plechy, třísky
mosazné armatury (kohoutková)
Al dráty čisté, lesklé, oxidované


material
material
material
Al čistý kusový, plechy, chlad. bez Fe, písty, litý, motory
Al mírně znečištěný do 2% Fe, cívky, kusový
Al folie - plechovky, žaluzie, třísky, Al lana z FePb kusové
Pb znečištěné ,mašle
Zn kusový, plechNerez nemagnetická
Nerez třísky nemagnetická

material
material
material
Prodáme

Železný materiál
Kontejnery
Bedny - skládacífoto